Bredbåndsvirksomhet fra Instrumenttjenesten AS

Solgt.

Til Viken Fiber as.

2020.

 

Presseomtale

 For mer informasjon, kontakt en av våre bedriftsmeglere.
Salg av bedrifter / bedriftsmegling er vår spesialitet.