Norsk Bildersenter AS

Solgt.

Til Komplett ASA.

2011.For mer informasjon, kontakt en av våre bedriftsmeglere.
Salg av bedrifter / bedriftsmegling er vår spesialitet.