Importør spesialprodukter 25–45 MNOK

Solgt.

Til ny aktør i bransjen.

2018.For mer informasjon, kontakt en av våre bedriftsmeglere.
Salg av bedrifter / bedriftsmegling er vår spesialitet.