Virksomhet innen overflatebehandling / korrosjonsbeskyttelse står overfor et generasjonsskifte

70 % av omsetningen er til større industrikonserner innen olje- og gassnæringen

 Kort om selskapet:

  • Estimert omsetning 2022: 14 – 18 MNOK, god lønnsomhet med bra kontantstrøm 
  • Selskapet har også levert tjenester til virksomheter som SAE Aerospace, Pratt & Whitney, Ariane 5, Bosch Rexroth og Douce Hydro
  • Etablert for ca. 30 år siden
  • Ingen direkte konkurrent i Norge, i prinsipp ei heller i Norden
  • ISO sertifisert: ISO-9001og ISO-14001

 Produkter:

  • Elektrolytisk nikkelbelegning, (tykke sjikt 0,1 – > 3,0 mm)
  • Hardforkromning
  • Selektiv plettering
  • Dagens produksjon er basert på reparasjon av slitasje- og korrosjonsskader på ventilsystemer, hydraulisk utstyr og maskindeler, samt korrosjonsbeskyttelse og utbedring av maskineringsfeil på nye komponenter

Kompetansen:

Er godt forankret hos de operativt ansatte.

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101

Hold deg oppdatert.
Følg Connecto på LinkedIn: