Skiltprodusent med stor faglig kompetanse søker vekstpartner

Ønsker å komme inn i en større konstellasjon for å utnytte kompetanse og
produksjonskapasitet på en bedre måte

  • 8 – 10 årsverk.
  • Lokalisert på Østlandet.
  • Etablert for mer enn 20 år siden.
  • 10 MNOK i omsetning, lønnsom.

Ekspertise: Selskapet er et av landets fremste eksperter på universell utforming av skilt,
informasjon og veifinning. Bedriften har mottatt flere bransjepriser og ansatte har vært
medlemmer i offentlige komiteer og har hatt styreverv i bransjeforeningen.

Proaktiv i bransjen, innovative og hatt godkjent Skattefunn fra Forskningsrådet flere år for
utvikling av nye produkter og produksjonsmetoder.

Produksjon: Selskapet har kontroll på alle ledd i produksjonsprosessen; befaring, design,
prosjektering, rådgivning, skissetegninger, produksjon og montering. Med stor grad av
egenproduksjon som sørger for stor leveringssikkerhet.

Fleksible maskiner og stor grad av spesialtilpassede produkter.

Bedriften har egen designavdeling, dekoravdeling, silketrykkavdeling (trykkeri),
storformatprintere (inkl. flatbedprinter), freseavdeling og teknisk avdeling for produksjon av mange typer skilt og dekor.

Vekstpotensial for en interessent kan være:

  • Kryssalg av produkter og tjenester
  • Ønsker «inhouse» spesialkompetanse innen universell utforming
  • Ønsker større produksjonskapasitet

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101

Hold deg oppdatert.
Følg Connecto på LinkedIn: