Selskap med salg av mat, kontorartikler og sesong-gaver rettet mot bedriftsmarkedet står innfor et generasjonsskifte

 • Veletablert – ca. 20 års drift.
 • 3 ansatte pluss innleid personell.
 • Omsetning ca. 20 MNOK, EBITDA ca. 0,3 MNOK.
 • Lokalisert i Oslo, lager og kontor på til sammen 360 kvm.

Produkter & kunder:

 • Mat og kontorartikler i Stor-Oslo, ca. 400 bedriftskunder
 • Sesonggaver i hele landet, ca. 700 kunder (både privat bedrifter og offentlig sektor)
 • 3 500 artikler, fullsortiment innen:

* dagligvarer           * lunsj- og overtidsmat

* frukt & grønt           * øl og mineralvann

* kontorrekvisita        * hygieneprodukter

* printer og papir       * mm.

Diverse økonomi:

 • Ingen rentebærende gjeld
 • Estimert varelager 1/1 2023 er 0,5 MNOK

Mulige interessenter kan for eksempel være personer eller selskaper som:

 • Ønsker en posisjon i Oslo, Østlandet eller Norge
 • Har komplementære produkter eller tjenester
 • Ønsker større markedsandeler
 • Kan videreutvikle virksomheten med et eget salgsapparat
 • Ønsker å drive egen virksomhet, men vil slippe den usikre gründerfasen

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101

Hold deg oppdatert.
Følg Connecto på LinkedIn: