Regnskapskontor lokalisert sentralt i Oslo, med eier bosatt i Vestfold

  • Etablert i 2013.
  • 2,2 årsverk, 3 ansatte.
  • Omsetning ca. 2,6 MNOK, positivt resultat.

Bedriften har ca. 65 kunder. De aller fleste er lokalisert i Oslo eller i Stor-Oslo.

* Handel av ulike slag 25%

* FOU-selskaper 10%

* Investeringsselskaper 5%

* Øvrig 28%

* Tjenesteytende virksomheter (advokater,

konsulenter o.l) 15%

* Trening, helse, leger, psykologer 10%

* Restauranter/hotell 7%

 

En forening, ett legat, fem ENK og resten er AS.

Dataprogrammer. PowerOffice Go internt. Quality Go som kvalitetssikringssystem. De aller fleste klientene er i PowerOffice Go eller Tripletex. Noen få er i Visma eAccounting eller Fiken. All omsetning er skybasert. Total Årsoppgjør.

Autorisert regnskapsfører. Eier.

Leieavtale. Kontorfellesskap med 2 plasser, 2 måneders oppsigelsestid, leie 12.000/måneden

Kontroll fra Regnskap Norge. Godkjent i 2017.

Dagens eier. På grunn av familiesituasjonen ønsker eier å jobbe deltid, primært skybasert. Vedkommende blir fra sommeren bosatt i Holmestrand.

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101

Hold deg oppdatert.
Følg Connecto på LinkedIn: