Rådgivende ingeniører elektroteknikk – Tradisjonsrikt og veletablert – står foran et generasjonsskifte

  • 4 ansatte – Høy teknisk faglig kompetanse
  • Store lokaler i Oslo.

Drift og marked.
Har vært i markedet i mer enn 70 år.
Prosjektering og oppfølging i alle faser av elektrotekniske anlegg.
Oppdrag i offentlig og privat sektor. Bl.a. helse – og undervisningsbygg. Rammeavtaler med kommuner.

Kundene er lokalisert i Oslo og på Østlandet.
Omsetning i et normalår er ca kr 6 mill.

Beliggenhet og lokaler.
Kontorene er lokalisert i leide lokaler sentralt i Oslo. Parkeringsplasser.
Totalt 200 kvm. Plass til mer enn dobling av antall arbeidsplasser.

Eiere og ansatte
4 ansatte (sivil)ingeniører. Samtlige med mangeårig erfaring fra elektroteknikkfaget, teknisk byggeledelse og prosjekteringsledelse.

Dagens eiere er opptatt av å bevare arbeidsplassene og den tradisjonsrike virksomheten.

Mulige interessenter kan være personer eller selskaper som for eksempel:

  • Ønsker etablering av en lokal avdeling i Oslo, eller utvide.
  • Kan bidra med kompetanse og ressurser til ytterligere satsing.
  • Er rådgivende ingeniører, men innenfor andre felt enn elektroteknikk.
  • Ønsker å drive egen virksomhet, men vil slippe den usikre gründerfasen.

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Stein-Bergby

Stein Bergby

Epost: stein@connecto.no

Telefon: 908 47 444

Hold deg oppdatert.
Følg Connecto på LinkedIn: