Produsent og leverandør av kompressor- og trykkluftprodukter søker vekstpartner

  • Omsetning ca. 10 MNOK, lønnsom.
  • Mer enn 30 års historikk.
  • Lokalisert på Østlandet.
  • Ca. 5 ansatte.

Selskapet har flyttet fokus fra agentur og salg av ferdigtilvirkede produkter til spesialbygde kompressorer og energioptimaliserte trykkluftanlegg med mål om å ha bransjens beste ROI.

60 % spesialmaskiner og 40 % trykkluftstasjoner.

Bedriftens intensjon er at løsningene skal enten:
– Løse et spesifikt problem som en standard kompressor ikke kan
– Være de mest energieffektive, kreve minst vedlikehold og ha lengst levetid

Potensial for en vekstpartner som:

  • Har et større salgsapparat i Norge
  • Har salgskanaler i Norden
  • Bistår selskapet med kommersialisering av nye produkter
  • Kryssalg via begge parters produkter, kunder og tjenester
  • Ser muligheter i det grønne energiskiftet, lavere energiforbruk og mindre vedlikehold

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101

Hold deg oppdatert.
Følg Connecto på LinkedIn: