Produsent av programvare for effektiv avstemming av regnskap med mer – søker en vekstpartner

Budsjett 2022; omsetning 10 MNOK, driftsresultat 2,5 MNOK.

Programmet avstemmer ulike behov for en bedrift eller organisasjon.

For eksempel:

* Bank                * Balanse / Interim      * Kort / kredittkort

* Lønn                * Moms                           * Konsern

* Lager               * Billett                           * Kunde

* Gavekort         * Leverandør                * Sjåfør.

Kunder:
Børsnoterte selskap, regnskapskontorer, offentlige institusjoner med mer. I dag har bedriften ca. 250 kunder.

Fremtid: Selskapet trenger en vekstpartner som kan raskere kommersialisere produktet til dess fulle potensial.