Prisvinnende selskap innen geofysikk – Søker vekst- & kommersialiseringspartner

Utmerkelser

 • Nominert som 1 av 30 selskaper i Global Water Changemaker; vinneren kåres i desember under COP28 i Dubai.
 • Offshore Northern Seas Innovasjonspris SME 2022.
 • Innovasjonsprisen 2022 på Fjernvarmedagene Urban Energi.
 • DnBNOR’s Innovasjonspriser 2008.

Ønsket fremtid:

Firmaet er bygget på organisk vekst. Selskapet ønsker nå å inngå i en større enhet som kan styrke selskapets administrasjon og arbeidskapital. Videre å styrke selskapets muligheter til å håndtere større oppdrag i Norge og utenlands. Selskapet er basert på vitenskap og innovasjon, og har en rekke patent-muligheter på lager samt eksklusiv software utviklet med støtte fra Norsk Forskningsråd.

 • Lokalisert i Oslo, etablert i 2007
 • 12 ansatte, 20 årsverk
 • Omsetning ca 20 MNOK

Geoservices; selskapet leverer tjenester:

 • Mineralleting etter sjeldne jordarter (REE’s)
 • Markedsleder på innovative grunnundersøkelser, særlig i kvikkleiresammenheng
 • Energibrønner og brønnparker – inklusive forebygging av miljøfarer
 • Brønnlogging og geofysikk for vei- og tunnelbygging (markedsleder)
 • Banebryter innen sesonglagring av varme
 • Patentmuligheter for 3D seismikk på land og i sjø
 • CO2-lagring (FoU)
 • Teknologi til dyplagring av kjernebrensel
 • Egen avdeling er verdensleder i dypt grunnvann i ørkenstrøk

Utstyr:

Virksomheten har utstyr til alle tjenestene. Maskinparken innebefatter moderne utstyr til avansert seismikk, elektrisk resistivitets tomografi, indusert polarisasjon, vanntapsmålinger, borhullslogging (alle sonder), biler, båt til undersøkelser på vann etc.

Energi:

Bedriften leverer hele temperaturskalaen på geoenergi fra tradisjonelle BTES-parker til lagring av overskuddsvarme fra industri i reservoarer. I tillegg til åpne løsninger som reduserer antall brønner betydelig hvilket reduserer risikoen for prosjektene betydelig.

Selskapet har eksklusiv en importavtale på et stabiliseringsmiddel som beskytter brønnene fra å forårsake skadelig påvirkning av det ytre miljø, samtidig som effektiviteten av de enkelte brønnene forbedres.

Vann:

Virksomheten har over 40 års erfaring med vann-leting og ble etablert for humanitære vannprosjekter i Afrika og andre steder i verden.

Selskapet har prosjekter i Somalia, Kenya og Tanzania. Virksomheten er 100% basert på vitenskapelig geologisk kunnskap og erfaring.

Som det første selskap i verden baserer firmaets vannleting seg på dype/super-dype ferskvannsreservoarer mellom 400m og 4000m dyp, basert på svært omfattende og avanserte geologiske analyser av data fra tidligere oljeleting, inklusive 20.000km seismikk og 81 dype oljebrønner. Dette kun for å finne dypt og mye vann i Somalia og Kenya.

Prosjektet startet for 15 år siden og har de siste 5 årene vært finansiert av Utenriksdepartementet. Våren 2024 vil det iverksettes boring av utvalgte områder. Konseptet har potensiale til å snu vannsituasjonen i Afrikas Horn opp/ned.

Grunnet krav til arbeidsro samt sikkerhetsgrunner er ikke målområdene offentliggjort. Prosjektet vil vekke betydelig internasjonal oppmerksomhet når dette skjer i 2024.

 

Selskapet har god ordreinngang.

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101

Hold deg oppdatert.
Følg Connecto på LinkedIn: