Mekanisk verksted med sponfraskillende bearbeiding & CNC-maskinering

Kundene er primært innen olje & gass, maritim sektor og forsvarsindustrien.

Søker vekstpartner.

  • 12 ansatte, flere operatører blir ansatt i år.
  • Lokalisert på Østlandet.
  • Etablert for ca 60 år siden.
  • Omsetning ca 25 MNOK, lønnsom.

En solid bedrift med lang bransjeerfaring og etablert navn i bransjen. Bedriften har en moderne maskinpark, faglærte ansatte med lang erfaring og solid drift.

Med et ønske om å komme inn i en større konstellasjon for å nå sitt fulle potensial.

Potensial – muligheter

  • Kundesegmentene olje & gass (40%), maritim sektor (40%) og forsvarsindustrien (10%) er i vekst
  • Stor differensiert kundemasse – gode muligheter for mersalg og omsetningsøkning
  • Har i dag ikke aktivt salg eller markedsføring
  • Effektivisering og innsparinger ved flytting til mer egnede lokaler
  • Kryssalg av en annen aktørs kunder og produkter

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101

Hold deg oppdatert.
Følg Connecto på LinkedIn: