Mekanisk verksted lokalisert i større by nær Oslo, omsetning ca. 60 MNOK

Selskapet står overfor et generasjonsskifte

  • Etablert for ca. 50 år siden
  • 35 – 50 «ansatte» (inkluderer innleie)

Kunder: Vannkraft i hele Norge (ca. 70 %), byggentreprenører i nærområdet (ca. 30 %).

Generasjonsskifte: Eierne ønsker en god videreutvikling av bedriften for ansatte og kunder.

Potensial: Selskapet trenger allmenn fornyelse og modernisering.