Isolering, Kjerneboring og Betongsaging Veletablert selskap søker etter vekstpartner

Nøkkkelinformasjon:

  • Dagens eier etablerte selskapet for over 20 år siden
  • Selskapet holder til sentralt på Østlandet som også er hovedmarkedet
  • Har hatt betydelig omsetningsvekst de siste årene med positivt driftsresultat hvert år
  • Omsetningen i 2023 vil passere 16 millioner kroner
  • Det er ca 10 årsverk i selskapet. De fleste med lang erfaring og betydelig ansiennitet

Selskapet ble etablert av dagens eier for over 20 år siden og har nå etablert en tydelig posisjon i sine markeder; som inkluderer isolering, kjerneboring og betongsaging. Medarbeiderne har flere års erfaring i bransjen og de fleste har lang ansiennitet i selskapet.

Økonomi. Selskapet fremstår som veldrevet og leverer positive tall hvert år med betydelig omsetningsvekst. Viktige avtaler er sikret for videre positiv vekst.

Kundene er gjerne større entreprenørselskap, men kan også være privatpersoner eller byggmester i mindre oppdrag. Kundene befinner seg på det sentrale Østlandet og da i hovedsak i Oslo og Viken.

Eierskap. Selskapets eier ønsker å bli en del av en større konstellasjon, og søker derfor etter en vekstpartner som kan være med å videreføre og videreutvikle Selskapet.

Aktuelle vekstpartnere kan være:

  • Konkurrenter som ønsker Selskapets kompetanse og markedsposisjon, samt øke sin markedsandel.
  • Kunder som er tjent med å eie Selskapets kompetanse i egne prosjekter og organisasjon.
  • Selskap som ønsker en solid etablert posisjon i dette markedet, for videre vekst og utvikling.

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Morten-Berge

Morten Berge

Epost: morten@connecto.no

Telefon: 996 45 500

Hold deg oppdatert.
Følg Connecto på LinkedIn: