Importør og montør av drivhus for blomster, står overfor et generasjonsskifte

Kort om selskapet:

  • Svært kjent i bransjen.
  • Omsetning: 20 – 30 MNOK, lønnsom
  • Etablert i 1986
  • 1 ansatt = eier, innleier ca. 6 årsverk fra en fast leverandør
  • Lokalisert på Østlandet, kan flyttes hvis ønskelig

Produkter: Levering og montering av drivhus for blomsterproduksjon av blomster med tilhørende tjenester som service og vedlikehold. Bedriften agerer iblant som hovedentreprenør, i andre tilfeller som underentreprenør.

Representerer verdens største produsent av drivhus.

Kunder: Brorparten av salget skjer i Østlandet.

Vekst- og lønnsomhetspotensiale:

  • Salg av komplementære produkter og tjenester
  • Salg over hele landet
  • Salg av drivhus til produsenter i andre næringer enn blomster
  • En ny driver med interesse for ekspansjon og modernisering

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101

Hold deg oppdatert.
Følg Connecto på LinkedIn: