Elektroentreprenør lokalisert i Stor-Oslo, omsetning ca. 20 MNOK

Bedrift selges

Selskapet står overfor et generasjonsskifte

  • Etablert for mer enn 15 år siden
  • 10 – 15 ansatte
  • God lønnsomhet

Kundene: Er primært lokalisert i Oslo, Asker og Bærum.

Generasjonsskifte. Eierne ønsker en fortsatt god utvikling for bedriftens ansatte og kunder.