Elektroentreprenør lokalisert i nærheten av Oslo, omsetning ca. 60 MNOK

Selskapets eier ønsker å bli en del av en større gruppering

  • Lønnsom drift
  • Etablert for ca. 30 år siden
  • Lokalisert på Østlandet i nærheten av Oslo

Eierne. Dagens hovedeier har flere år igjen av sitt yrkesliv og ønsker derfor å fortsette i virksomheten. Minoritetseier har mange år igjen i yrkeslivet. Eierne ønsker at selskapet skal nå sitt fulle potensial i en større gruppering.

Selskapet har ca. 50 ansatte.

 Potensial

  • Dagens eier ser et potensial ved å konkurrere om større prosjekter enn det selskapet har kapasitet til i dag. Bedriften har som policy at ett oppdrag ikke skal utgjøre mer enn 25 % av omsetningen innenfor leveringsperioden.
  • Det er potensielle synergier ved å knytte seg til tidligere og fremtidige kunder med serviceavtaler. I dag utgjør serviceoppdrag ca. 10 % av omsetningen.
  • Selskapet har i dag få oppdrag innen industri-sektoren.
  • Selskapet ser også kostnadsbesparende synergier gjennom å samarbeide tettere med virksomheter som driver innen VVS, automasjon etc.

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101

Hold deg oppdatert.
Følg Connecto på LinkedIn: