Betongbedrift, utførende betong entreprenør lokalisert på Vestlandet

Selskapet ønsker å komme inn i en større konstellasjon for å nå sitt fulle potensial

  • 20 ansatte.
  • Etablert for mer enn 20 år siden.
  • Leverer både betong og tømrertjenester.
  • Ca 35 – 45 MNOK i omsetning, lønnsom.

Oppdragene er stort sett lokalisert i nærområdet. Kraft, veg og jordbruk er viktige kundegrupper.

Ønsket fremtid. Eierne ønsker å fortsette i virksomheten. Men de er for opptatte av daglig drift. For at selskapet skal nå sitt fulle potensiale ønskes det, at en administrasjon med prosjektstyring bygges opp. For dagens eier er jobben med organisasjonsutvikling for resurskrevende, til å gjennomføre den på egen hånd. Her har de hverken tidligere erfaring eller tid slik organisasjonen er nå. Det vil være en tryggere måte å oppnå det målet ved å gå inn i en større organisasjon.

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101

Hold deg oppdatert.
Følg Connecto på LinkedIn: