Bemanningsselskap innen barnehage og skole – søker en større konstellasjon for å oppnå en mer effektiv administrasjon

  • Omsetning 40 – 50 MNOK
  • Administrasjon i Oslo og Bergen

Dagens eier: Bemanningsselskap som ønsker å fokusere på andre bransjer.

Kunder: Selskapet har i dag offentlige rammeavtaler, samt avtaler med flere større aktører innenfor barnehage.

Organisasjon: Til sammen ca. 4 operative årsverk i Oslo og Bergen. Eier har bistått med HR, generell ledelse og viderefakturert kostnader for IT, revisjon, regnskap og lignende administrative oppgaver.