Brukervilkår & Copyright

Connecto Bedrfitsmegling AS

Innholdet er beskyttet av åndsverksloven. Bruk av automatiserte tjenester samt annen systematisk regelmessig bruk er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra Connecto Bedriftsmegling AS.

Informasjonen som finnes på Connecto Bedriftsmegling webside er kun ment som allmenn informasjon, og er ikke ment til å bli brukt som en konkret rådgivning i konkrete saker. I hvert enkelt tilfelle bør den enkelte leser innhente fagråd fra eksperter. Informasjonen på websiden er produsert over en lengre tidsperiode, og Connecto Bedriftsmegling kan derfor ikke innestå for at informasjonen er oppdatert eller revidert til det til enhver tid gjeldende regelverk.

Connecto fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle tap (direkte og indirekte) som måtte oppstå som en følge av at informasjon benyttes fra websidene. Alle rettigheter til informasjonen på websiden tilhører Connecto Bedriftsmegling AS, og kan kun benyttes med de begrensninger som følger av dette, samt med tydelig angivelse av at informasjonen er hentet fra Connecto Bedriftsmegling AS. Enhver bruk eller distribusjon av materiale, utover de unntak som direkte følger av åndsverkloven krever skriftlig samtykke fra Connecto Bedriftsmegling AS.

Connecto Bedriftsmegling AS

  • Thunes vei 2
    0274 Oslo

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer.
Vennligst skriv inn en melding.