Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

• Oppgjørsform

Enhver interessent har forskjellig syn på din virksomhet. Det betyr at de også vil ha forskjellig tilnærming til oppgjørsform. Salg av aksjer eller salg av innmat er to hovedprinsipper. I tillegg kan oppgjøret skje helt eller delvis og gjerne over en tidsperiode. Ulike former for «earn-out»-modeller blir stadig mer aktuelle. Det betyr at selger får betalt over tid og at dagens leder ofte må arbeide aktivt videre i virksomheten en periode på ett til to år for å sikre god overføring av viktige forhold som bl.a ansatte, kunder og leverandører. Connecto Bedriftsmegling er med og diskuterer konsekvensene ved valg av de forskjellige oppgjørsformene og hjelper til med å trekke inn ytterligere kompetansebistand ved behov.

 

Neste: Connectoprosessen

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen