Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

• Due diligence

En due diligence kan skje tidlig i forhandlingene, men også etter at en «endelig» avtale er signert. Hensikten med due diligence er å kontrollere at virksomheten samsvarer med selgers informasjon. Kjøper ønsker å avdekke viktige forhold som selger kanskje ikke er klar over. For selger gjelder det å dokumentere at all vesentlig informasjon er gjort tilgjengelig for kjøper, og derved minimere risikoen for mulige fremtidige krav fra kjøper vedrørende eventuelle feil eller mangler. Connecto Bedriftsmegling er med og påser at partene følger opp sin del under due diligence, men viktigheten og omfanget av en due diligence tilsier at hjelp også bør søkes hos erfarne aktører som revisor og advokater.

 

Neste: Avtale

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen