Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

• Sonderingsmøter

Connecto Bedriftsmegling deltar sammen med oppdragsgiver i sonderingsmøter med interessenter og disse gjennomføres i hovedsak i våre lokaler. Dette er møter hvor kjøper og selger treffes for første gang og i stor grad skal få gjøre en subjektiv betraktning av hverandre. Et salg av eierskap er ofte veldig personlig og da er viktig at både kjøper og selger har en positiv oppfatning av hverandre. Sonderingsmøtene baserer seg som oftest på informasjonen som er gitt i presentasjonen og har til hensikt å avklare om det er aktuelt for partene å fortsette videre samtaler og forhandlinger vedrørende en eventuell virksomhetsoverdragelse.

 

Neste: Forhandlinger

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen