Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

• Bedriftspresentasjon

Presentasjonen har til oppgave å gi nødvendig nøkkelinformasjon og styrke potensiell kjøpers interesse for virksomheten. Den bør beskrive hvor virksomheten står i dag, men ha størst fokus på de fremtidige muligheter som finnes. Informasjonen i presentasjonen bør være av en så høy kvalitet at en mulig kjøper ikke trenger å lete den frem selv. En strukturert presentasjon skal gjøre det mulig for en stor gruppe av mulige kjøpere å avgjøre hvorvidt det dreier seg om en virksomhet som kan være et interessant kjøpsobjekt eller ikke. Connecto Bedriftsmegling setter opp en godt definert og profesjonell presentasjon av virksomheten som godkjennes av oppdragsgiver før den sendes til mulige kjøpere.

 

Neste: Sonderingsmøter

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen