Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

• Kontakt med mulige kjøpere

Connecto Bedriftsmegling bruker de fleste tilgjengelige metoder for å få kontakt med mulige kjøpere. Brev og telefon har vært tradisjonelle kontaktverktøy, men i den senere tid har vi hatt stor fokus på å utvikle våre nettverk og databaser, og når flere og flere interessenter gjennom disse. Sosiale nettverk som linkedin og facebook er også arenaer hvor interessenter stadig oftere finnes. Det eneste vi ikke tror på er tradisjonell annonsering. Tradisjonelle annonser er ofte kostbare og bringer som oftest interessenter som ønsker å gjøre et kupp. Men vi ønsker å finne kjøpere som har synergier med selger derfor finner vi heller interessentene andre steder.

 

Skreddersøm. Der det er nødvendig, skreddersyr vi prosessen. Blant annet på grunn av konfidensialitet blir kun et mindre utvalg av mulige kjøpere kontaktet. Antallet potensielle kjøpere kan gradvis bli utvidet som en følge av interessen og responsen fra den første gruppen som blir kontaktet. Er interessen større fra en kategori av selskaper blir flere lignende selskaper kontaktet. Andre ganger søker man først å finne en norsk kjøper før man går ut i andre land.

 

Generelt er søkeprosessen mer spesifikk og konfidensiell når det er større selskaper. Ved salg av mindre virksomheter er det iblant vanskeligere å bestemme på forhånd hvem den mest sannsynlige kjøperen er og hvordan man skal nå vedkommende. Flere av de mindre selskapene ønsker at vi blant annet bruker de verktøy Connecto har for å bruke massemarkedsføring for å finne flere potensielle kjøpere.

 

Neste: Bedriftspresentasjon

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen