Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

• Verdivurdering

Connecto Bedriftsmegling samarbeider med noen av landets fremste verdivurderere og kan tilby verdivurderinger godt tilpasset de fleste virksomheter. Vi gjennomfører en verdivurdering for å gi oppdragsgiver en pekepinn på hvilket nivå prisen kan havne på og bruker den samtidig som et nyttig verktøy i prosessen. Verdivurderingen baserer seg i hovedsak på historiske tall og hensyntar i mindre grad de synergier man kan ha med en mulig kjøper.

 

Neste: Identifisering av kjøpere / målgrupper

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen