Rådgivende ingeniørfirma

Innen byggteknikk, branndokumentasjon og byggesøknader i Østfold, står overfor et generasjonsskifte.

 • 4 heltidsansatte ingeniører, 1 deltidsansatt innen administrasjon.
 • Omsetning i 2017 ca MNOK 5.
 • 15 års historikk.

Dagens hovedeier ønsker på sikt å trappe ned sin arbeidsinnsats og søker derfor en løsning for å sikre og videreutvikle driften av selskapet.

Kundene er primært lokalisert i Østfold, selskapet har også oppdrag i Stor-Oslo med omegn.

Antall oppdrag/prosjekter: Selskapet håndterer per år er ca 200-250 stk.

Lokaler

Selskapet leier ca 100 m2 kontorlokaler samt deler møte- og spiserom med et annet selskap.

Sentral godkjenning

Selskapet har sentral godkjenning for følgende områder:

 • Ansvarlig prosjektering av Utearealer og landskapsutforming, tiltaksklasse 1.
 • Ansvarlig søker (alle typer tiltak) for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2.
 • Ansvarlig prosjektering av Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner), tiltaksklasse 2.
 • Ansvarlig kontrollerende for Prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2.
 • Ansvarlig prosjektering av Arkitektur, i tiltaksklasse 2.
 • Ansvarlig prosjekterende av Brannkonsept, i tiltaksklasse 2.
 • Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet, i tiltaksklasse 2.
 • Prosjekterende i Bygningsfysikk, i tiltaksklasse 2.
 • Utførelse av Grunnarbeider og landskapsutforming, i tiltaksklasse 1.
 • Ansvarlig kontroll av Overordnet ansvar for kontroll, i tiltaksklasse 2.
 • Kontroll av Bygningsfysikk, i tiltaksklasse 2.
 • Kontroll av Konstruksjonssikkerhet, i tiltaksklasse 2.
 • Kontroll av Brannsikkerhet, i tiltaksklasse 2 .

For mer informasjon, kontakt:

Micke Bernakiewicz