Produksjon og salg av gaveartikler og bruksgjenstander i tinn og sølv

  • Veletablert – nesten 60 års drift.
  • 9 årsverk – stabil arbeidskraft med lang og relevant erfaring.
  • Store lokaler sentralt i Vestfold, med kapasitet til betraktelig større produksjon.
  • Godt vedlikeholdt maskinpark. Håndverksmessig produksjon av kvalitetsprodukter.
  • Omsetning i underkant av kr 10 mill. Positive resultater.

 

Produksjon, produktspekter og marked.

Produksjonen er i dag moderne, men bærer preg av gammelt håndverk, og frem for alt kvalitet.

Bedriften leverer egenproduserte pynte- og bruksgjenstander, dåps- og barneartikler, i tinn og sølv. Bedriften handler også med norske underleverandører, der det er mulig.

Blant de mest solgte produktene er slirekniver med tinn eller sølvbeslag.

 

Beliggenhet, lokaler  og maskinpark.

Bedriften er lokalisert på et veletablert og lett tilgjengelig idyllisk område, sentralt i Vestfold.

Lokalene er leid gjennom en kontrakt med varighet ut 2019, med mulighet til forlengelse.

Lokalene er på totalt ca 1.500 kvm. Hvorav 1.100 kvm er i 1. etg., resten i 2. etg. Lokalene består foruten kontor og lager, av støperi, pusserom og diverse spesialutstyrte verksteder. Det er kapasitet til ytterligere virksomhet i lokalene.

 

Aksjonærer og ansatte

Innskutt aksjekapital er kr 1.4 mill. Det er 1 aksjonær, som også er daglig leder og styrets leder.

Majoriteten av de 9 årsverkene har vært i bedriften i mer enn 10 år.

De ansatte er dyktige fagfolk som stort sett jobber i produksjonen/håndverk.

Dagens eier ønsker å selge samtlige aksjer i selskapet, og er opptatt av å bevare arbeidsplassene og det ”moderne håndverket”.

 

Mulige kjøpere kan for eksempel være personer eller selskaper som:

  • Ønsker etablering av en lokal avdeling sentralt i Vestfold.
  • Har lignende produkter som med fordel kan suppleres med bedriftens produktspekter.
  • Kan plassere egen produksjon i bedriften, som gir bedre utnyttelse av kapasiteten og økt lønnsomhet.
  • Ønsker å drive egen produksjonsbedrift, men vil slippe den usikre gründerfasen.

For mer informasjon, kontakt:

Bedriftsmegler-Stein-Bergby

Stein Bergby