NORDSTRAND ELEKTRO PÅ TIMEN AS – søker vekstpartner

  • Veletablert – ca 30 års historikk - godt innarbeidet og kjent i markedet.
  • I dag 3 – 4 årsverk.
  • Omsetning ca 4 millioner, utviklingspotensial – profitabel drift.
  • Etablert på Nordstrand, et kjøpesterkt område i Oslo.

 

Tjenester og produkter

Selskapet har i dag bare privatkunder.  Man har ca 1000 ordrer per år, der et gjennomsnittlig oppdrag er på knapt 5.000 kroner inkl. mva. Virksomheten har kontinuerlig vaktordning alle dager hele året.

 

NORDSTRAND ELEKTRO PÅ TIMEN AS leverer tradisjonelle installasjonstjenester til privatmarkedet. Elbilmarkedet er et voksende segment der Selskapet er godkjent installatør av Teslas hjemmeladeutstyr.

Virksomheten etablerte i 2017 en nettbutikk. Per i dag fungerer den primært som et «showrom».

 

Beliggenhet og lokaler.

Bedriften er siden mai 2018 lokalisert i Sandstuveien 46, Nordstrand. Leien er 11.000 kroner per måned. I lokalene (64 kvadratmeter) finnes det plass til ytterligere 5 ansatte.

Lokaliseringen gjør at Selskapet har kort utrykkingstid i bydelene Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand samt øyene Malmøya, Ulvøya og Ormøya.

 

Ansatte og aksjonærer

Jan-Øyvind Gram Larsen eier 100 % av aksjene i NORDSTRAND ELEKTRO PÅ TIMEN AS. Hans Erik Larsen er en autorisert elektroinstallatør og er den som etablerte virksomheten.

Selskapet har ytterligere en ansatt og planen er å ansette en person til i løpet av høsten.

 

Eier ønsker å utvikle selskapet videre og er åpen for alle alternativer:

  • Flere ansatte
  • En partner som kan bidra til at virksomheten får flere bedriftskunder
  • Eller at Selskapet blir del av en større konstellasjon.

For mer informasjon, kontakt:

Micke Bernakiewicz