Telefon: 22 83 04 00

Leverandør av kraner og hydraulikk, står overfor et generasjonsskifte

  • Har levert ca. 2000 kraner
  • Nesten 40 års historikk
  • 4 – 5 ansatte
  • Omsetning ca. MNOK 10

Selskapet leverer lastebilkraner, tømmerkraner, stasjonærkraner og annet løfteutstyr til forskjellige typer næringer som byggefirmaer, e-verk, brønnbåter og fiskerinæringen.

Selskapet er også forhandler av krokløftere, bakløftere og annet hydraulikkutstyr

Selskapet er lokalisert ca. 2 timers kjøretid nord for Oslo.

Lokaler: Selskapets lokaler er til sammen på 1.240 m2, hvorav verksted ca. 400 m2, kontor m.m. ca. 80 m2 og resten lager av forskjellig slag.

Kundene er lokalisert i hele Norge.

Vekstpotensial: Selskapets eier har ikke drevet aktiv markedsføring de siste 8-10 år og har primært mottatt bestillinger. Det er et godt potensial i aktivt å oppsøke potensielle kunder, noe Selskapet gjorde tidligere med god suksess. Det er ytterligere et godt potensial i å henvende seg til de kunder som tidligere har kjøpt kraner (ca. 2000 solgte kraner) av Selskapet samt å drive aktiv markedsføring av årskontroller, sertifisering og godkjenning av lastebilkraner, samt service og vedlikehold.  Selskapet er også godkjente lastebilpåbyggere.

For mer informasjon, kontakt:

Micke Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Bedriftsmegler