Kjede med fire enheter som reparer pc og mobiler søker vekstpartner

  • Lokalisert i Oslo.
  • Etablert i 2014.
  • Omsetning ca. 15 millioner, med positivt tall.
  • Ca. 10 ansatte.

 

Tjenester og produkter

Selskapet reparerer pc, mobiler og nettbrett.

 

Beliggenhet og lokaler.

Virksomheten har 3 lokaler i Oslo, og ett i et nabofylke.

 

Ansatte og aksjonærer

Selskapet har ca 10 ansatte, der også dagens 100%-eier jobber.

 

Eier ønsker å utvikle selskapet videre og er åpen for alle alternativer:

  • Flere ansatte
  • Et selskap som har komplementære produkter og tjenester som virksomheten kan selge
  • En partner som kan bidra til at virksomheten får flere bedriftskunder
  • Har flere lokaliseringer der selskapet kan drives fra
  • Eller at Selskapet blir del av en større konstellasjon

For mer informasjon, kontakt:

Micke Bernakiewicz