Innovasjonsselskapet Innoco søker ny eier

Innovasjonsprofessor Sjur Dagestad og hans team i innovasjonsselskapet Innoco AS søker ny eier for at bedriften skal kunne bidra enda bedre i samfunnsutviklingen.

Sjur Dagestad

  • Vinner av Reodorprisen
  • Tidligere Innovsjonssjef i Tomra ASA
  • Skapte NTNUs nest mest populære valgfag
  • En av Norges første professorer i innovasjon, nå emeritus
  • Ledet Norges største klyngeskriveprosjekt med 154 innovatører

Innoco har de siste 16 år lært opp over 2000 mennesker i praktisk innovasjonsarbeid. Til daglig jobber teamet med innovasjon i praksis. Verdens første tegnede innovasjonsbok kom nylig fra dette teamet, som ofte omtales som Norges fremste konsulentmiljø på praktisk innovasjon.

Typiske Innoco-kunder er Multiconsult, Tine, JCDeaux, Storebrand, Eidsiva Energi, NAV, Wärtsilä, Nofima, Statsbygg, Statnett, Petrad, Blink Hus, KLP, Enova, Nortura, Vegdirektoratet, Ungt Entreprenørskap, Innovasjon Norge, Norconsult, Regnskap Norge, Evry, Forsvaret, en rekke kommuner og fylkeskommuner, Finn, Brødrene Dahl, Santander bank, Sparebank1, NCC, Virke, DIFI og Omstillingsprogrammet for Ringerikeregionen for å nevne noen.

Innoco har et fåtall ansatte og tilknyttede konsulenter. Bedriften har gode referanser på gjennomførte prosjekter. Bedriften har betydelig kompetanse på praktisk innovasjon, noe som blant annet kommer til uttrykk gjennom gode fagbøker. Boken Innovasjon i praksis er eksempelvis solgt i 9700 eksemplarer til nå.

Tjenester. Bedriften tilbyr gode arenaer for utvikling av innovasjonsprosjekter, utdanning av sertifiserte innovatører, workshops, foredrag, og  gjennomføring av forandringsledelse. Innovasjon handler om å skape nye og nyttiggjorte løsninger – i praksis.

Innocos eier og ansatte er opptatt av at selskapet videreutvikles og når sitt fulle potensial.  Derfor er eieren åpne for nye løsninger, så som:

  • Andre konsulentselskaper med kryssalg av tjenester eller der Innocos arbeidsmodell kan bli overført til flere konsulenter.
  • Større organisasjoner som kan bruke Innocos kompetanse internt.
  • Organisasjoner som ønsker å bli dyktigere på å innovere selv.
  • Holdingselskaper & P/E-selskaper som ønsker å bruke Innocos kompetanse på å videreutvikle bedrifter.
  • Flere egne konsulenter, slik at Innoco kan vokse organisk.

Ta gjerne en titt her: https://www.youtube.com/watch?v=RS13TMmNV6I

eller søk på Sjur Dagestad på Youtube.

https://www.innoco.no/

For mer informasjon, kontakt:

Micke Bernakiewicz