Dataselskap innen klienthåndtering og sikkerhet – står overfor et skifte

  • Leverer tjenester innen klienthåndtering og sikkerhet.
  • IBM Businesspartner på stormaskiner, selger IBM System z.
  • Kompetanse innen Radia og BigFix.
  • Opptil 6 ansatte.
  • Lokalisert i Oslo.

Selskapet står overfor et skifte, dels et generasjonsskifte der noen av eierne er fleksible med hensyn til videre deltagelse i fremtidig drift. Om ønskelig kan de fortsette gradvis å trappe ned arbeidsinnsatsen eller slutte helt innen nær fremtid. De øvrige ansatte ønsker å fortsette i Selskapet men gjerne å inngå i en større konstellasjon.

Virksomheten står også overfor et skifte av tjenester med fokus på BigFix og utfasing av Radia.

Selskapet er IBMs businesspartner på IBM System z (stormaskin).

Selskapets ansatte er vant til å håndtere større kunder, som børsnoterte selskaper og store offentlige organisasjoner.

Omsetningen de siste årene har ligget på mellom 13 og 30 MNOK

Leiekontrakten for Selskapets kontorlokaler kan sies opp med 6 måneders varsel.

Selskapet og dets ansatte ønsker å finne en større konstellasjon som kan overta og videreføre den kompetanse og erfaring som besittes.

For mer informasjon, kontakt:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz