Arkitektfirma i Oslo søker partner/ny eier for videre utvikling

  • Ble etablert på 2000-tallet og sysselsetter i dag ca 10 medarbeidere
  • Årlig omsetning har økt til 10-15 Mnok, med solid resultatmargin hvert år
  • Har tegnet signaturbygg i Oslo og omegn
  • Vinner oppdrag blant annet gjennom konkurranser
  • Ønsker en utvidet plattform for videre vekst og utvikling

Arkitektfirmaet ble etablert tidlig på 2000-tallet og sysselsetter i dag ca 10 årsverk. Flere av dagens medarbeider har eierskap i virksomheten. Selskapets kontor ligger sentralt plassert i Oslo. Selskapet samarbeider med andre arkitektbedrifter om å vinne oppdrag og gjennomføre disse. Deres arbeid omtales i anerkjente tidsskrift.

Omsetningen har økt til godt over 10 Mnok de seneste årene, med solide positive resultat hvert år.

Det er budsjettert med videre vekst i 2018.

Selskapet deltar i inviterte og åpne konkurranser. Dette for å skaffe nye oppdrag, men også fordi deltagelse i konkurranser bidrar til faglig utvikling. Spennende oppdrag er vunnet gjennom konkurranser og selskapet har blant annet tegnet signaturbygg på Østlandet.

Kundene er fra store velkjente entreprenørselskap og boligutbyggingsselskap, stat og kommune til private engangsbyggherrer.

Eierskap. Selskapets eiere ønsker tydelige endringer i tiden fremover. De søker derfor etter en partner som kan være med å videreføre og videreutvikle Selskapet. Eierne er åpne for å vurdere forskjellige eierskapsmodeller.

Aktuelle partnere kan være:

  • Konsult-firmaer som kan gi rom for den tunge fagkompetansen og erfaringen som Selskapet har.
  • Konkurrenter som ønsker Selskapets kompetanse og markedsposisjon, samt øke sin markedsandel.
  • Kunder som er tjent med å eie Selskapets kompetanse i egne prosjekter og organisasjon.

For mer informasjon, kontakt:

Morten Berge