Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

Hvem kjøper min virksomhet?

Grovt sett kan man dele inn mulige kjøpere i følgende grupper:

Den finansielle kjøperen som ser oppkjøpet som en finansiell investering. Det innebærer at vedkommende ikke tilfører din virksomhet noe annet enn et nytt eierskap. Med andre ord, han eller hun vil bare å betale for den avkastning du har i dag, diskontert med den risiko og kapitalkostnader oppkjøpet medfører.

Andre mulige kjøpere er privatpersoner som ønsker å kjøpe seg en arbeidsplass, eller ansatte som ønsker å ta over (MBO). Disse grupper er interessante, spesielt de ansatte, som kjenner virksomhetens muligheter og svakheter og gjennom egeninnsats kan påvirke resultatet i positiv retning og. Men privatpersoner kan sjelden eller aldri være den som betaler mest i et eventuelt budkrig. Sannsynlig er finansiering skjedd gjennom en bank med pant i fast eiendom eller selskapets aksjer. Taket for budet settes dermed i realiteten av banken, ikke av kjøperen. Her kan man isteden vurdere earn-out-modeller. Det vil si betaling over tid basert på selskapets oppnådde resultater de kommende årene. Det kan sikre selgeren en akseptabel totalpris.

En annen kjøpsgruppe er selskapets forretningsforbindelser som leverandører og kunder. Disse kan med et oppkjøp sikre flere ledd i verdikjeden og dermed sikre seg en større total gevinst. Sannsynligvis for dette er beroende av faktorer som om de har kompetanse til å drive en helt annen type av virksomhet. Samt hvordan oppkjøpet kan påvirke deres forhold til sine egne kunder.

Konkurrenter kan også være interessante mulige kjøpere. Det kan imidlertid innebære en nedleggelse av selgers virksomhet. Kjøperens pris blir en refleksjon på hvor mye mer det går å tjene uten konkurrensen fra selger, minus de kostnader som oppstår ved nedleggelsen.

Den mest interessante kjøperen som kan betale mest, er den som gjør et strategisk oppkjøp. Selskaper som har en infrastruktur som kan øke selgers lønnsomhet, eller kan benytte seg av selgers virksomhet for å øke lønnsomheten i egen virksomhet. Eksempler er salgskanaler, komplementære produkter, geografisk lokalisering, finansielle og organisatoriske synergier. Disse selskaper har som oftest aldri vurdert å kjøpe selger. Derfor må de aktivt kontaktes i en salgsprosess. Sjelden responderer de på avisannonser. De driver godt og deres appetitt må vekkes gjennom å aktivt presentere de muligheter som finnes ved en overtagelse av virksomheten.

Med andre ord, prisingen styres for en stor del av motivet hos en kjøper. I blant har man intet valg - det gjelder å finne en kjøper som betaler godt nok. Finnes det flere muligheter ved selgers virksomhet skaper det åpning for at flere aktører kan være interesserte i en overtagelse. Den konkurrensen gir muligheter for selger å ta med seg de verdier som ligger latente i virksomheten. Som ellers er det markedet som styrer prisingen - der de ulike motivene hos de ulike kjøperne er avgjørende. Som bedriftsmegler søker Connecto Bedriftsmegling mulige kjøpere i alle disse gruppene ved en salgsprosess.

Er du interessert? Vil du selge bedrift eller kjøpe bedrift?

Det begynner med å ta en samtale med oss:

Connecto Bedriftsmegling AS - Telefon: 22830400

 

 

Flere artikler om bedriftsmegling.

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen