Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

Famileselskapet - En utdøende rase?

Til nå har det vært utbredt at noen av barna tar over virksomheten når foreldregenerasjonen pensjonerer seg.

Men dette er i ferd med å endre seg. Gjennom vår erfaring med å bistå eiere av små og mellomstore selskaper med å finne en ny eier eller en strategisk partner er vi stadig i dialog med familieselskaper der dagens eier har et ønske om å trappe ned eller pensjonere seg. Men barna vil ikke eller er ikke i stand til å ta over.

Det er stor forskjell fra de profilerte familieselskapene man møter i media, der eierne oftest utøver sitt eierskap mer passivt via styrekontroll, og ikke gjennom daglig drift. Her vil kanskje familiearven gå videre. Men situasjonen er annerledes i de mindre foretakene.

Å drive et mindre selskap betyr mye "hands-on". Når noe uforutsett skjer, medarbeidere blir syke, eller det er høysesong, har man ofte ikke råd eller muligheter til å kalle inn ekstra personal. Det betyr at eieren alltid er tilgjengelig og stepper inn som siste reserve. Det sliter i lengden. Utviklingen av arbeidstakernes rettigheter har forsterket den belastningen. Det gjelder ved barselpermisjon, fri på grunn av sykt barn og kanskje i fremtiden også ansattes rett til å ta hånd om en syk forelder.

Vi har også dialog med eiere av småbedrifter som ønsker å diskutere et salg av sitt selskap, og som har barn som ikke ønsker å ta over. I mange fall ser vi at barna kan ha relevant erfaring (advokat, sivilingeniør, økonomi etc.) men foretrekker å arbeide som ansatt i et større firma. De har sett slitet og ønsker seg ikke seg selv i den situasjonen. Dagens eiere har ofte arvet virksomheten av sine foreldre, eller startet forretningen da det var dårlige tider og man selv måtte skaffe seg et levebrød. I dagens samfunn står vi friere til å velge selv, det er enklere å avvike fra familietradisjoner og nekte å ta over fars eller mors selskap. En positiv utvikling - som arvtager blir man ikke tvunget inn i et yrkesliv som man ikke ønsker.

I andre tilfelle har vi diskusjoner med bedriftseiere som mener at barna er lite egnet til å overta styringen, eller ikke er sultne nok. Andre opplever at å la ett av sine barn overta innebærer en forfordeling av verdier og muligheter. Dette er en delikat situasjon - det fins neppe noe verre enn at et av barna kjører familieforetaket i grøfta eller at en arver mer enn den andre. Verdier og familiebånd blir ødelagt. Kanskje et salg er en bedre løsning?

Arv av familieselskaper har mange aspekter. En av dem vi har vært i dialog med oppsummerte med: ”Familieforetak burde være forbudt”.

Er du interessert? Vil du selge bedrift eller kjøpe bedrift?

Det begynner med å ta en samtale med oss:

Connecto Bedriftsmegling AS - Telefon: 22830400

 

 

Flere artikler om bedriftsmegling.

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen