Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

Hva skjer med selger etter salget?

Gjennom å bruke Connecto Bedriftsmegling før du flere alternativer på bordet og kan derved velge mellom ulike løsninger. Hvilken risikoprofil skal du ha på oppgjøret? Hva skal betales ved kontraktsinngåelse og hvor mye skal eventuelt betales seinere, for eksempel etter 6 måneder eller over en periode på 1 - 3 år? Sistnevnte kan være en form for earn-out, der betalingens størrelse avhenger av hvor mye virksomheten kaster av seg de kommende årene. Dette kan føre til at du som selger kanskje ønsker å fortsette som ansatt for å sikre en god inntjening og derved en god pris totalt sett. Kanskje det til og med er et krav fra kjøper, at du må fortsette i noen år for å sikre kjøperen verdifull kompetanse. Her kan imidlertid ligningskontoret ha synspunkter på beskatningen av en såkalt earn-out. Det kan bli spørsmål om vederlaget skal beskattes som betaling for salg av selskapet eller som lønn.

Andre kjøpere kanskje forlanger at du går på dagen. Det interessante er at selv om salgsobjektet er det samme, er de potensielle kjøpernes tilbud forskjellige. Jo flere interessenter til forhandlingsbordet, desto flere tilbud med ulike aspekter på pris, risiko og andre betingelser kan du velge mellom.

En strukturert gjennomført prosess for å finne en kjøper eller strategisk partner, gjør deg i stand til å fatte rett beslutning basert på reelle valg. En spennende strategisk partner gir deg arbeidslysten tilbake. Kanskje velger du 5 nye år i bedriften i stedet for å selge?

Er du interessert? Vil du selge bedrift eller kjøpe bedrift?

Det begynner med å ta en samtale med oss:

Connecto Bedriftsmegling AS - Telefon: 22830400

 

 

Flere artikler om bedriftsmegling.

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen