Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

Hva er en Earn-Out?

En Earn-Out er en avtale der:

  • en del av salgsummen er knyttet til selskapets fremtidige inntjening
  • delbetalingen blir betalt over tid, normalt 1- 3 år
  • og størrelsen på denne varierer avhengig av avtalt resultatoppnåelse.

 

Det ligger i sakens natur at selger og kjøper har forskjellige meninger om hva et selskap er verdt. Ikke bare det grunnleggende faktum at selger ønsker å få mest betalt og at kjøper ønsker å betale minimalt. Det gjelder kanskje mest i selskaper der en stor del av verdien forventes å komme fra forandringer av virksomhetens drift etter at kjøperen har tatt over selskapet. Det kan være forskjellige former av synergier som gir kostnadsbesparelser. Det kan være et nytt produkt eller konsept som selger mener har et stort inntektspotensial. Selger er av naturlige grunner er forsiktigere å forskottere fremtidige inntekter.

I et mindre selskap kan kjøperen være bekymret for at selskapets største tilgang egentlig er eieren, som forlater virksomheten etter at en avtale har blitt inngått. Selger på sin side mener at bedriften har en organisasjon som kan håndtere kundene etter sin avgang.

I sånne situasjoner kan en earn-out bygge en bro over gapet i prisingen av selskapet. Men det er mange feller å gå i og risikoen havner i mange fall hos selger. Det er viktig at partene nøye kommer overens om de resultat som skal oppfylles for at utbetalingene skal skje. Selger har mye å våre usikker over. Endret eller til med "kreativ" regnskapsføring, belastning av økte felleskostnader eller en økning av kostnader som ikke balanseføres. Alt med hensikt å minimere utbetalingen til selger. Eller at kjøper driver så dårlig at virksomheten får økonomiske problemer.

For selger er det tryggest å knytte en earn-out til poster som ligger høyt i resultatregnskapet. Normalt er omsetningsmål å foretrekke fremfor resultatmål. For selger er det også usikkerhetselement om kjøper vil åpne for at selger får tilgang til regntallstall som sikrer selger at rett vederlag blir betalt ut. Strukturen på avtalen må utformes slik at ikke ligningskontoret tolker en earn-out fra å være et vederlag for aksjesalg til skattepliktig lønn. Det er et viktig element så lenge det er forskjell i de forskjellige skattesatsene. Derfor er det viktig at en revisor eller en skatteadvokat kvalitetssikrer en slik avtale.

Men når alt det er sagt - en velbalansert earn-out modell der begge parter deler på risikoen, kan bygge en bro over et ulikt bilde på selskapets verdi, og gjøre en overenskomst i hele tatt mulig.

Er du interessert? Vil du selge bedrift eller kjøpe bedrift?

Det begynner med å ta en samtale med oss:

Connecto Bedriftsmegling AS - Telefon: 22830400

 

 

Flere artikler om bedriftsmegling.

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen