Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

Bør selgeren være anonym?

Det er et viktig spørsmål. Både rent saklig, men kanskje like mye følelsesmessig. De aller fleste som kontakter en bedriftsmegler, ønsker at prosessen blir gjennomført konfidensielt. Det kan være mange gode grunner at man ikke ønsker ikke at ansatte, kunder og leverandører skal kjenne til at man ønsker å selge, eller å finne en strategisk partner.

Er det et ønske om at markedet skal bli kontaktet med bedriftens navn anonymisert lar det seg gjøre. Ved første kontakt blir selskapet presentert slik at mulige interessenter ikke kan identifisere Connecto Bedriftsmeglings oppdragsgiver. I neste fase, når interessentene ønsker mer informasjon, en detaljert bedriftspresentasjon og møte eier for forhandlinger og da må selskapets navn gjøres kjent. I henhold til vår erfaring ønsker cirka halvparten å holde navnet anonymt så lenge som mulig. Imidlertid endrer mange under prosessens gang oppfatning, og ønsker en gjennomføring der navnet på virksomheten er kjent. Det gjelder ikke minst mindre virksomheter. Kanskje er det en anerkjennelse at det ikke er så farlig om miljøet rundt virksomheten blir kjent med hva som skjer? I mange tilfeller oppleves det som positivt. Ansatte, leverandører og kunder ser det som positivt om selskapet skaffer seg en partner som gjennom sin infrastruktur kan trygge arbeidsplasser og styrke virksomhetens fremtidsmuligheter.

Samtidig som det er naturlig at de mest relevante kjøperne, og de som sannsynlig kan betale mest, er de som kjenner virksomheten fra før. Connecto Bedriftsmegling har erfaring fra mange oppdrag og gir råd om en eventuell anonymisering. Men til sist er det du som selger som avgjør hvordan en prosess skal gjennomføres.

Er du interessert? Vil du selge bedrift eller kjøpe bedrift?

Det begynner med å ta en samtale med oss:

Connecto Bedriftsmegling AS - Telefon: 22830400

 

 

Flere artikler om bedriftsmegling.

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen