Viktig å vite når du skal selge Bedrften eller kjøpe.

Connecto har unik kunnskap om eierskifter.

Utdrag fra artikler og ofte stilte spørsmål om kjøp og salg av bedrifter.

Alle
  • Alle
  • FAQ
  • Pressemeldinger

Hvem vil kjøpe min bedrift – hvem blir en god partner?

Når det gjelder mindre selskaper er det ikke lett å forutsi. Mindre selskaper har oftere flere hull og flere svake sider enn større enheter. Som liten kan man ikke ha ekspertkompetanse på alle områder, da hadde man i utgangspunktet vært et stort selskap. Prosessene for å finne en kjøper av virksomheten eller å finne en passende partner er imidlertid tilnærmelsesvis

Les mer about Hvem vil kjøpe min bedrift – hvem blir en god partner?

Management Buy-Out (MBO), hva er det?

Hva er en MBO?

MBO – management buy out – er en anskaffelse, hvor selskapets ledelse eller ansatte kjøper ut dagens eier. I større overtagelser er ekstern finansiering eller selgerkreditt så godt som alltid med, ettersom kjøpet involverer beløp som langt overstiger privatpersoners normale lånekapasitet.

MBO kan være aktuelt for mindre virksomheter, der én eller flere i ledelsen tar over

Les mer about Management Buy-Out (MBO), hva er det?

Hva er Due Dilligence?

Due diligence oversettes nærmest med tilbørlig aktsomhet. En kjøpers eller investors prosess for å kontrollere at virksomheten er i henhold til hva selger har informert. Kjøper ønsker også å avdekke viktige forhold som selger kanskje ikke er klar over. En due diligence kan skje tidlig i forhandlingene, men også etter at en “endelig” avtale er inngått. I det senere er

Les mer about Hva er Due Dilligence?

Hva er en Earn-Out?

En Earn-Out er en avtale der:

  • er en del av salgsummen er knyttet til selskapets fremtidige utvikling
  • delbetalingen blir betalt over tid, normalt 1- 3 år
  • og størrelsen på utbetalingen varierer avhengig av avtalt resultatoppnåelse

En Earn-Out avtale er viktig fordi, i en salgsprosess er det ikke uvanlig at selger og kjøper har ulike meninger om hva et

Les mer about Hva er en Earn-Out?

Hva skjer med selger etter salget?

Gjennom å bruke Connecto Bedriftsmegling får oppdragsgivere flere alternativer på bordet. Man vil få flere løsningsforslag med ulike aspekter, både når det gjelder prising, betaling og kjøpers ønsker om selgers videre arbeid i bedriften.

Helt avgjørende er selgers egne intensjoner. Hva ønsker vedkommende? Å rydde skrivbordet og slutte mer eller mindre på dagen? Å være med på en kunnskapsoverføring i

Les mer about Hva skjer med selger etter salget?

Når skal jeg selge eller finne en strategisk partner?

Det enkle svaret er – hvis du funderer over det – undersøk hvilke muligheter du har. Ofte er tanker om å selge resultatet av en underbevisst prosess. Slik at når tankene endelig dukker opp, har de beveget seg lenge i underbevisstheten. Å selge sin egen bedrift er en modningsprosess. Men den endelige avgjørelsen bør avhenge av hvilke tilbud du kan

Les mer about Når skal jeg selge eller finne en strategisk partner?

Finner du ikke det du leter etter? Kontakt oss!

Connecto Bedriftsmegling AS

  • Thunes vei 2
    0274 Oslo

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer.
Vennligst skriv inn en melding.