Skal du kjøpe? Søker du etter en vekstpartner?

Vi er opptatt av å finne den riktige kjøperen eller partneren.

Bedrifter til salgs:

Kontakte oss direkte om det er noen spesielle bransjer eller type av bedrifter du er interessert i, hvis de ikke finnes på denne siden.

Enmannsbedrift med stor «unik» spesialkompetanse innen flislagte konstruksjoner for våtrom og svømmebassenger ønsker å bli del av en større konstellasjon

Historikk:
• Har prosjektert, levert og fulgt opp ca. 300 bassenger og svømmeanlegg, samt tusener av våtrom og terrasser
• Utarbeidet kurs og temahefter for hele mur / flisbransjen vedrørende konstruksjoner og utførelse. Eier har holdt over 100-vis av kurser i disse temaene

Ventilasjonsentreprenør søker ny eier / partner ifm generasjonsskifte

• Etablert for ca. 50 år siden
• Lokalisert i Oslo
• 2.5 ansatte
• Ca. 10+ MNOK i omsetning, lønnsom

Regnskapskontor i Bergen står overfor et generasjonsskifte

Bedriften: Etablert for ca. 8 år siden og har kunder innen «alle» bransjer, dog minimalt innen restaurantbransjen. Gründeren ønsker å fortsette i virksomheten.

Importør av elektro, elektronikk og automasjon søker vekstpartner for å videreutvikle Selskapet

Selskapet leverte et godt 2020-resultat til tross for utfordringene i samfunnet, men også fordi betydelige nyinvesteringer har begynt å gi resultater.

Leverandør av slangesystem for kabelbeskyttelse, kabelnipler, kabelkjeder, maskinsikkerhet, fotoceller og Ex-produkter

Fremtid: Eier er også åpen for at en person kommer inn å suksessivt tar over virksomheten.

Serviceselskap med langvarig kontrakt med Sjøforsvaret ønsker å tilhøre en større gruppering for å styrke vekstmulighetene

Selskapet kan være av interesse for aktører som ønsker å få kompetanse og kjennskap til leveranser innen forsvarssektoren.

Selskaper som ønsker å posisjonere seg for større og nye rammeavtaler som Forsvaret vil lyse ut.

Designer, producer & supplier of bespoke lifting equipment and mechanical handling systems

Highly skilled and experienced engineers & technicians which enable high quality production of any complex lifting equipment or mechanical handling system

Leverandør av industrielle- og maritime kuldeanlegg med datterselskap i Afrika, står ovenfor et generasjonsskifte

Eierne er åpen for at en person med kuldeteknisk bakgrunn & eksporterfaring kommer inn som leder og får sjansen til å suksessivt kjøpe seg inn i virksomheten.

Ønsker du å «ta over» en industribedrift (kran & hydraulikk) i Oppland?

På grunn av et generasjonsskifte søker eier en løsning for å sikre bedriftens fremtid.

Leverandør av kraner og hydraulikk, står overfor et generasjonsskifte

 • Har levert ca. 2000 kraner.
 • Omsetning ca. MNOK 10.
 • Lokalisert på Østlandet.
 • Nesten 40 års historikk.
 • 4 – 5 ansatte.

Leverandør og montør av skreddersydde innredninger til matvarebutikker & serveringssteder, står overfor et generasjonsskifte

 • Omsetning ca. 15 – 20 MNOK.
 • Store produksjonslokaler med vedlikeholdt og oppdatert maskinpark.
 • 80 års historikk, 25 år innen butikkinnredninger.
 • Ca. 15 ansatte.

Maskinleverandør innen skogbruk og trefelling lokalisert på Østlandet

 • Veletablert (15-år) selskap med solid posisjon i det norske markedet.
 • Kundene er primært relatert til skogdrift/trefelling.
 • Omsetning ca. MNOK 25 – 30, lønnsom drift.
 • 5 ansatte – ca 4 årsverk.

Connecto Bedriftsmegling AS

Thunes vei 2
0274 Oslo

Invalid Email
Invalid Number