• Veletablert – mer enn 25 års drift -  godt innarbeidet og kjent i markedet.
  •  Bydelskafé. Samlingssted for Vålerenga-tilhengere og andre.
  • Trofaste stamgjester.
  • Utviklingsmuligheter.

Marked, produkter, tjenester og økonomi

Bedriften eier og driver bl.a. kafé- og cateringvirksomhet. Kaféen har alle rettigheter. Blant gjestene er det mange stamgjester. Beliggenheten er sentral i bydelen, og ligger nærme store, velkjente sportsarenaer som Jordal Amfi.

Det kan forventes et inntektsløft når nye Jordal Amfi står ferdig.

Beliggenhet og lokaler.

Bedriften er lokalisert sentralt i en historisk, velkjent bydel i Oslo. Nærmere bestemt området Vålerenga, Kampen og Jordal. Leide lokaler på til sammen 180 kvm, samt uteplasser. Langsiktig leiekontrakt.Tillatelse til 85 sitteplasser inne og 40 ute.

Ansatte og aksjonærer

Kafédriften sysselsetter for tiden 3 ansatte/årsverk. Fagfolk med lojal innstilling.Familie-eid. Ny partner/eier søkes pga generasjonsskifte.

Mulige interessenter kan for eksempel være personer eller selskaper som:

  • Ønsker å eie en innkjørt og solid virksomhet med godt rykte i markedet.
  • Har lignende virksomhet, som med fordel kan suppleres med bedriftens produktspekter.
  • Kjenner markedet og bransjen, og ønsker å kjøpe markedsandeler.
  • Ønsker å drive egen virksomhet, men vil slippe den usikre gründerfasen.

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Stein-Bergby

Stein Bergby

Epost: stein@connecto.no

Telefon: 908 47 444Bedriftsmegling – bedriftsmegler – M&A - vekstpartner