Serviceselskap med langvarig kontrakt med Sjøforsvaret ønsker å tilhøre en større gruppering for å styrke vekstmulighetene

  • Estimert omsetning 2020 12 MNOK – 2025 25 MNOK
  • Leverer primært mekanisk og motorarbeid, platearbeid og sertifisert sveisearbeid, overflatebehandling og skipsrørleggerarbeid
  • Ca 7 års historikk
  • I dag ca. 20 ansatte

Selskapet leverer sine tjenester til Sjøforsvaret v/ FLO/V på Haakonsvern og UVB Bunkeren Laksevåg i Bergen.

Vekstpotensial: Utnytte potensialet i dagens rammeavtale med Sjøforsvaret gjennom tilgang til flere resurser innen mekanisk og motorarbeid, platearbeid og sertifisert sveisearbeid, Overflatebehandling, skipsrørleggerarbeid, og elektro og automasjon. Øke omfanget av leveransen gjennom tilgang til ansatte innen andre fagområder som Sjøforsvaret har behov for.

Selskapet kan være av interesse for aktører som ønsker å få kompetanse og kjennskap til leveranser innen forsvarssektoren.

Selskaper som ønsker å posisjonere seg for større og nye rammeavtaler som Forsvaret vil lyse ut.

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101