• Kvalitetsprodukter.
  • Lokalisert på Østlandet.
  • Stiftet for ca. 15 år siden.
  • Omsetning 20 MNOK, lønnsom.

Produkter og tjenester. Selskapet leverer test- og måleutstyr innen:

Klimakammer for test av; temperatur, fuktighet, termisk- og mekanisk sjokk, vakuum, sol, regn, salt, sand og halt-hass.

Vibrasjonstest-systemer for test innen utvikling og sluttest innen produksjon av produkter.

Kombinasjonssystemer for vibrasjon og klimatest.

Sensorer: Systemer og sensorer for statisk og dynamisk trykk, kraft og moment og akselerasjon.

Instrumenter innen lyd/støy/vibrasjons-måling, fra håndholdte enheter til store systemer.

Selskapet leverer også service og vedlikehold på produktene, noe «on-site», resten via egne samarbeidspartnere eller prinsipaler.

Selskapets lokaler er på ca. 100 m² og leiekontrakten har 3 måneders oppsigelse.

Selskapet har solide kunder i både privat og offentlig sektor. Felles er at kundene krever kvalitetsutstyr i sin virksomhet.

Vekst- og lønnsomhetspotensial: Bedriften har god kompetanse innen sine fagområder. Det er vekstpotensial med høyere aktivitet innen salg og markedsføring, å øke kapasiteten for å håndtere serviceavtaler og ved å addere komplementære produkter og tjenester.

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101