• Meget lang historikk.
  • Ca 4.5 MNOK i omsetning.
  • Lokalisert i Vestfold.

På grunn av alder ønsker dagens eiere å sikre bedriftens fremtid og utvikling.

Ca 90 % av kundene er lokalisert i og rundt den by bedriften er lokalisert i. Ca 125 kunder der ca 75 % er aksjeselskap. Kundene er driver innen mange typer av bransjer.

5 ansatte, ca. 4 årsverk, 2 autorisertte regnskapsførere.

Lokaler. Årlig leie er 220.000 kroner og leieavtalen løper til 1/1 2024.

Selskapet bruker følgende dataprogrammer: Visma Business, Visma lønn og Akelius skatt- og årsoppgjør.

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101Bedriftsmegling – bedriftsmegler – M&A - vekstpartner