• Bedriften har en omsetning på ca 12 millioner med god lønnsomhet.
  • På grunn av et generasjonsskifte i familiebedriften søker man en ny eier for å sikre bedriftens fremtid i Vestby (litt utenfor Oslo).
  • Industribedriften har ca 8 ansatte med god og lang erfaring med å drive den daglige driften.
  • Virksomheten trenger en daglig leder som kan styre bedriften, ta avgjørelser og drive virksomheten fremover. Dagens eier er i 100 stilling. På grunn av de ansattes kompetanse er det ikke nødvendig med bransjeerfaring.
Del dette på:

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Stein-Bergby

Stein Bergby

Epost: stein@connecto.no

Telefon: 908 47 444