Sammendrag av selskapet:

  • Etablert for ca 30 år siden.
  • 3 ansatte inkl. dagens eier – man leier inn arbeidskraft ved prosjektgjennomførelsen.
  • Kontor i Oslo.
  • Omsetningen i 2015 var ca 12 MNOK med et driftsresultat på ca 3.

Selskapet driver med betongrehabilitering (45 %), overflatetetting(10 %) og herdeplast- industribelegg (45 %). 90 % av omsetningen er i Oslo og Akershus, resten i øvrige Norge. Ca 80 % av kundene er byggentreprenører, resterende 20 % er gårdeiere direkte. 50 % av omsetningen er relatert til nybygg – 50 % til rehabilitering.

I Oslo har man leid et lager på ca 100 m² pluss kontor samt leie av bolig til ansatte (med en leie på 350.000 kroner per år.

Selskapets eier. Dagens eier, selskapets gründer, mener at selskapet kan styrke sin inntjening ytterligere ved å være del av en større konstellasjon som kan gi fler oppdrag. Samtidig som vedkommende tenker langsiktig for å finne en ny eier av selskapet. Eier er ca 60 år og har mange yrkesaktive år igjen. Eier er derfor fleksibel med å finne en god løsning for overtakelse, en løsning som gir mulighet for videreutvikling av selskapet.

Mulige kjøpere kan for eksempel være selskap som:

  • Kjøper selskapets tjenester (byggentreprenører, konsulentselskaper eller gårdeiere) som ønsker å ha de “inhouse”
  • Har komplementære produkter eller tjenester, og dermed kan oppnå synergier med selskapets virksomhet
  • Driver innen samme eller lignende bransje og ønsker et datterselskap på Østlandet.

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101Bedriftsmegling – bedriftsmegler – M&A - vekstpartner