Leverandør og montør av skreddersydde innredninger til matvarebutikker & serveringssteder, står overfor et generasjonsskifte

  • 2020 – omsetning ca. 20 MNOK – estimert driftsresultat 1,1 MNOK
  • Store produksjonslokaler med vedlikeholdt og oppdatert maskinpark
  • 80 års historikk, 25 år innen butikkinnredninger
  • Ca. 15 ansatte

Selskapet produserer og monterer skreddersydde butikkinnredninger. Virksomheten karakteriseres av design, produktutvikling og levering på avtalt tid.

Lokaler: Selskapets lokaler er til sammen på litt under 3.000 m2. Ca. 2 timers kjøretid nord for Oslo.

Kundene er lokalisert i hele Norge. De største dagligvarekjedene er de største kundene. Noe salg til skreddersydde innredninger til kontorer og privathjem.

Et nytt produkt er kjøkkenplater i tre, stein og Corian®.

Vekstpotensial: Selskapet driver meget lite aktiv markedsføring da fokus er på produksjon og design.

Bedriftens største vekstpotensial er å bli mer kjent for kunder innen markeder som kontor, hotell og offentlige virksomheter som kjøper spesialtilpassede kontorinnredninger.

Samt å finne distribusjon innen kjøkkenbenkeplater

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101