• Omsetning på ca. 10 MNOK, lønnsom drift.
  • I en strategisk fusjon for 3 år siden ble 2 bedrifter med 20 års erfaring og komplementære produkter slått sammen.
  • Medarbeidere i Norge, England, Sverige og Nederland.
  • Lojale kunder.

50 % av omsetningen er fra de nordiske kundene. I tillegg er 20 % av omsetningene fra kunder i Storbritannia, 20 % fra USA og 10 % fra resten av verden.

Dagens eier ønsker å finne en vekstpartner som kan bidra til å løfte bedriften til sitt fulle potensiale. Målet med et slikt samarbeid er å øke salget av dagens velrenommerte produkter - samt å ta fram og videreføre nye konsepter og løsninger som er under utvikling.

Dagens stab har lang erfaring og god kunnskap om teknologi og markedsanalyser. Med nye løsninger fokuseres det i større grad på automatisering, bedre kundeinnsikt og sømløs integrasjon med bl.a. kundedatabaser. Videreutviklingen vil også involvere bruk av prediksjon og maskinlæring (ML) for å kunne benytte kundeinnsikt direkte i kundetilpasset markedsføring.

Eierne er åpne for alle typer løsninger.

Enkelt sagt – bedriften har vært bedre på å utvikle gode produkter enn å selge dem.

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101Bedriftsmegling – bedriftsmegler – M&A - vekstpartner