Leverandør av produkter innen radiokommunikasjon, kameraovervåking innen vei og sjøtransport, industri og offentlig sektor – står innfor et generasjonsskifte

  • Kvalitetsprodukter.
  • Lokalisert i Stor-Oslo.
  • 50-årig historikk, ca 10 ansatte.
  • Omsetning 20 MNOK, lønnsom.

Bedriftens største produktgrupper er antenner, plugger, kabel, ryggekamera og kommunikasjonsradio.

Selskapets lokaler er på ca. 700 m², årlig leie 900.000 og leiekontrakten løper 7 år til. Det er plass til mer enn ytterligere 10 ansatte.

Selskapets kunder er lokalisert i hele Norge. Typiske kunder er radioforhandlere, kystflåten og bil- og transportbransjen.

Leverandørene er fra mange land; Taiwan , Danmark, Finland, Sverige, England, USA, Korea, Nederland, Italia, Polen og Kina.

Vekst- og lønnsomhetspotensial: Bedriften har god kompetanse innen sine fagområder. Det er vekstpotensial med høyere aktivitet innen salg og markedsføring. Områder med størst potensial er nettselskaper som leverer utstyr for automatisk avlesning av strøm, og maritim sektor.

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101